--> Ajeossi Chapter 18, next Ajeossi Chapter 19

Ajeossi Chapter 18, next Ajeossi Chapter 19

Người yêu cũ lấy chồng tôi chỉ có thể ngậm ngùi bước đi mà lòng vẫn không nỡ. Nhưng ngày định mệnh ấy đã cho tôi gặp em....( em là cave tàu điện ngầm T T) , Chapter 18

Ajeossi

/ Chapter 18
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2