Akuma no Mama

Ta là ác quỷ, thỏa mãn nhưng khát vọng của con người, đó là lý do cho sự tồn tại của ta... Tacó thể thổi bay một hai thành phố một cách dễ dàng, thậm chí có thể vì ngươi mà khơi mào chiến tranh... Nhưng, ngươi chắc chứ? THẬT SỰ MUỐN TA LÀM MẸ NGƯƠI SAO!?!?Đây là câu chuyện thường nhật về một ác quỷ và... một bé gái tiểu học!

Akuma no Mama

Akuma no Mama

Nội dung mô tả

Ta là ác quỷ, thỏa mãn nhưng khát vọng của con người, đó là lý do cho sự tồn tại của ta...
Tacó thể thổi bay một hai thành phố một cách dễ dàng, thậm chí có thể vì ngươi mà khơi mào chiến tranh... Nhưng, ngươi chắc chứ? THẬT SỰ MUỐN TA LÀM MẸ NGƯƠI SAO!?!?Đây là câu chuyện thường nhật về một ác quỷ và... một bé gái tiểu học!

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502