--> Akuma no Mama Chapter 1: - Ngày Đầu Tiên, next Akuma no Mama Chapter 2

Akuma no Mama Chapter 1: - Ngày Đầu Tiên, next Akuma no Mama Chapter 2

Ta là ác quỷ, thỏa mãn nhưng khát vọng của con người, đó là lý do cho sự tồn tại của ta... Tacó thể thổi bay một hai thành phố một cách dễ dàng, thậm chí có thể vì ngươi mà khơi mào chiến tranh... Nhưng, ngươi chắc chứ? THẬT SỰ MUỐN TA LÀM MẸ NGƯƠI SAO!?!?Đây là câu chuyện thường nhật về một ác quỷ và... một bé gái tiểu học!, Chapter 1: - Ngày Đầu Tiên

Akuma no Mama

/ Chapter 1: - Ngày Đầu Tiên
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2