Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Một thanh niên và lớp hắn được triệu hồi tới thế giới khác. Bình thường là một thằng phế vật, khi sang thế giới khác... cậu ta... vẫn là một thằng phế vật với Class tầm thường. Chả biết hắn sẽ cứu thế giới ra sao? Xem để biết thêm chi tiết. ~~~ GAtrE

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Nội dung mô tả

Một thanh niên và lớp hắn được triệu hồi tới thế giới khác. Bình thường là một thằng phế vật, khi sang thế giới khác... cậu ta... vẫn là một thằng phế vật với Class tầm thường. Chả biết hắn sẽ cứu thế giới ra sao? Xem để biết thêm chi tiết. ~~~ GAtrE

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502