--> Điêu Khắc Chapter 3, next Điêu Khắc Chapter 4

Điêu Khắc Chapter 3, next Điêu Khắc Chapter 4

Oán niệm đến từ sự không cam lòng của người khác ? hay là sự kiềm nén của bản thân ? Sinh viên điêu khắc Dạ Ly Muội bởi vì ngoài ý muốn mà bị oán linh trong phòng điêu khắc ám, các sự kiện thần bí liên tục xuất hiện . . . Khi màn đêm buông xuống, sau khi Dạ Ly Muội phát hiện bí mật của điêu khắc thì cô ấy bắt đầu lợi dụng năng lực của điêu khắc để giết chết những người mình từng cừu hận, khi trong lòng cô ấy thỏa mãn cũng là lúc tinh thần dần dần bị oán linh xâm chiếm . . . , Chapter 3

Điêu Khắc

/ Chapter 3
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2