Dưới trăng - Gekkko

Mọi thứ bắt đầu với một lá bùa trông kỳ quặc bị mất bởi một người lạ và được đón bởi một nữ sinh trung học bình thường Fujimi. Sai rồi. Trên thực tế, nó bắt đầu với một bài hát mới, ám ảnh và tiếp tục với một con quái vật đuổi vào màn đêm. Bí mật đằng sau tất cả những điều này là gì?

Dưới trăng - Gekkko

 Dưới trăng - Gekkko

Nội dung mô tả

Mọi thứ bắt đầu với một lá bùa trông kỳ quặc bị mất bởi một người lạ và được đón bởi một nữ sinh trung học bình thường Fujimi. Sai rồi. Trên thực tế, nó bắt đầu với một bài hát mới, ám ảnh và tiếp tục với một con quái vật đuổi vào màn đêm.
Bí mật đằng sau tất cả những điều này là gì?

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502