Eleceed

Kaiden - Một người dùng có khả năng bí ẩn ẩn giấu bên trong cơ thể của một con mèo đường phố.Anh ta sau đó được Jiwoo nhặt lên sau khi bị thương sau một trận chiến với người dùng khả năng khác.Anh ta có một tính cách bướng bỉnh và hách dịch.Jiwoo - một cậu học sinh trung học năng động và hay nói chuyện, yêu mèo.Anh ấy rất tốt bụng và dường như cũng có một khả năng đặc biệt.

Eleceed

Eleceed

Nội dung mô tả

Kaiden - Một người dùng có khả năng bí ẩn ẩn giấu bên trong cơ thể của một con mèo đường phố.Anh ta sau đó được Jiwoo nhặt lên sau khi bị thương sau một trận chiến với người dùng khả năng khác.Anh ta có một tính cách bướng bỉnh và hách dịch.Jiwoo - một cậu học sinh trung học năng động và hay nói chuyện, yêu mèo.Anh ấy rất tốt bụng và dường như cũng có một khả năng đặc biệt.

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502