--> Kin no Kanojo, Gin no Kanojo Chapter 45, next Kin no Kanojo, Gin no Kanojo Chapter 46

Kin no Kanojo, Gin no Kanojo Chapter 45, next Kin no Kanojo, Gin no Kanojo Chapter 46

Một cậu học sinh ngốc chẳng may đánh rơi một cô gái xuống hồ. Một vị nữ thần ngôi lên từ mặt nước cùng hai cô gái - một cô (tóc) vàng, một cô (tóc) bạc và hỏi rằng cậu đã đánh rơi cô gái nào. Cậu trả lời là không phải cả hai. Xúc động trước tính tình thật thà của cậu, vị nữ thần ban luôn cho cậu cả hai cô gái để làm phần thưởng..., Chapter 45

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2