Living in this world with Cut & Paste

Một thế giới nơi mà Thầnsẽ ban cho nhữngKỹ năng (skills) cho những ai đến tuổi trưởng thành. Nhân vật chính, đượcban cho hai kỹ năng, sử dụng chúng và trở thành sựtồn tại đượcgọi là anh hùng..

Living in this world with Cut & Paste

Living in this world with Cut & Paste

Nội dung mô tả

Một thế giới nơi mà Thầnsẽ ban cho nhữngKỹ năng (skills) cho những ai đến tuổi trưởng thành. Nhân vật chính, đượcban cho hai kỹ năng, sử dụng chúng và trở thành sựtồn tại đượcgọi là anh hùng..

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502