--> Living in this world with Cut & Paste Chapter 13, next Living in this world with Cut & Paste Chapter 14

Living in this world with Cut & Paste Chapter 13, next Living in this world with Cut & Paste Chapter 14

Một thế giới nơi mà Thầnsẽ ban cho nhữngKỹ năng (skills) cho những ai đến tuổi trưởng thành. Nhân vật chính, đượcban cho hai kỹ năng, sử dụng chúng và trở thành sựtồn tại đượcgọi là anh hùng.., Chapter 13

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2