--> Memento Memori Chapter 16, next Memento Memori Chapter 17

Memento Memori Chapter 16, next Memento Memori Chapter 17

Đôi mắt đó phản ánh cái chết... một ngày nào đó có thể cứu được mạng sống bằng đôi tay này... ! Isshin - Nhân vật chính như một con sói cô độc, có năng lực nhìn thấy "tuổi thọ của ai đó còn bao lâu nữa". Một ngày cậu gặp một cô gái ở trường mà cậumới chuyển tới. Cậu nhìn và thấy cô ấy chỉ còn 78 giờ nữa. Liệu cậu có thể cứu cô ấy bằng cách đảo ngược cái chết...!?, Chapter 16

Memento Memori

/ Chapter 16
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2