--> Nghịch Thiên Tà Thần Chapter 44, next Nghịch Thiên Tà Thần Chapter 45

Nghịch Thiên Tà Thần Chapter 44, next Nghịch Thiên Tà Thần Chapter 45

Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!, Chapter 44

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2