--> Ousama no Omega (Bite Maker) Chapter 1, next Ousama no Omega (Bite Maker) Chapter 2

Ousama no Omega (Bite Maker) Chapter 1, next Ousama no Omega (Bite Maker) Chapter 2

Các gen alpha được tạo ra với ngoại hình, trí tuệ và khả năng đặc biệt to lớn, nhưng xác xuất chỉ có 1/100.000 người. Nobunaga được số phận ủy thác là một Alpha có sức hút mãnh liệt, mặc dù đã có tất cả mọi thứ, nhưng điều anh ta muốn là một bước ngoặt của số phận..., Chapter 1

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2