--> Scralia E-W Chapter 8: Ngươi thuộc về phe nào?, next Scralia E-W Chapter 9

Scralia E-W Chapter 8: Ngươi thuộc về phe nào?, next Scralia E-W Chapter 9

Scralia là một đảo quốc nằm ở phía đông Atlantic. Năm 1930, Vua Reinth III lấy một phụ nữ Pháp làm vợ hai. Năm 1945, Vua Reinth phong con trai út- Vincent- làm người thừa kế thứ nhất. 2 hoàng tử cả cảm thấy bất bình trước quyết định này., Chapter 8: Ngươi thuộc về phe nào?

Scralia E-W

/ Chapter 8: Ngươi thuộc về phe nào?
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2