--> Scralia E-W Chapter 9: Người đàn bà tóc vàng, next Scralia E-W Chapter 10

Scralia E-W Chapter 9: Người đàn bà tóc vàng, next Scralia E-W Chapter 10

Scralia là một đảo quốc nằm ở phía đông Atlantic. Năm 1930, Vua Reinth III lấy một phụ nữ Pháp làm vợ hai. Năm 1945, Vua Reinth phong con trai út- Vincent- làm người thừa kế thứ nhất. 2 hoàng tử cả cảm thấy bất bình trước quyết định này., Chapter 9: Người đàn bà tóc vàng

Scralia E-W

/ Chapter 9: Người đàn bà tóc vàng
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2