--> Shichiha Gojuroku Chapter 10, next Shichiha Gojuroku Chapter 11

Shichiha Gojuroku Chapter 10, next Shichiha Gojuroku Chapter 11

Chủ đề của câu chuyện là Love Comedy X Strange X Mystery, với một cậu thiếu niên mong muốn "Trở nên đào hoa với các cô gái". Mộtngày, cậu bắtgặp một cô gáitrôi dướidòng sông. Một mối quan hệkì lạ với sựthay thế bắt đầu...!, Chapter 10

Shichiha Gojuroku

/ Chapter 10
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2