--> Tam Quốc Chí Dị Hồi 3: Ám Linh Truy Sát Lệnh, next Tam Quốc Chí Dị Hồi 4

Tam Quốc Chí Dị Hồi 3: Ám Linh Truy Sát Lệnh, next Tam Quốc Chí Dị Hồi 4

Sau Tây Du, Tam Quốc Chí Dị là tác phẩm lớn năm 2019 của bộ đội Trịnh Kiện Hòa, Đặng Chí Huy. Truyện ra mắt đầu tháng 1. Các bạn chú ý đón xem tại Comicvn.net , Hồi 3: Ám Linh Truy Sát Lệnh

Tam Quốc Chí Dị

/ Hồi 3: Ám Linh Truy Sát Lệnh
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2