The Foolish Demon Dances with Angels

Masatora Akutsu một học sinh mới chuyển trường. cậu ta đến từ địa ngục và muốn tìm kiếm người để chống phá thiên đường nhưng chuyện gì sẽ đến với cậu ta đây

The Foolish Demon Dances with Angels

The Foolish Demon Dances with Angels

Nội dung mô tả

Masatora Akutsu một học sinh mới chuyển trường. cậu ta đến từ địa ngục và muốn tìm kiếm người để chống phá thiên đường nhưng chuyện gì sẽ đến với cậu ta đây

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502