--> The Foolish Demon Dances with Angels Chapter 13, next The Foolish Demon Dances with Angels Chapter 14

The Foolish Demon Dances with Angels Chapter 13, next The Foolish Demon Dances with Angels Chapter 14

Masatora Akutsu một học sinh mới chuyển trường. cậu ta đến từ địa ngục và muốn tìm kiếm người để chống phá thiên đường nhưng chuyện gì sẽ đến với cậu ta đây, Chapter 13

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2