--> Yêu Đạo Chí Tôn Chapter 48, next Yêu Đạo Chí Tôn Chapter 49

Yêu Đạo Chí Tôn Chapter 48, next Yêu Đạo Chí Tôn Chapter 49

Yêu Đạo Chí Tôn của Ngã Bản Thuần Khiết thuộc thể loại huyền huyễn, sắc hiệp, trùng sinh. Niết Bàn trùng sinh, Yêu Vương tái hiện. Một phò mã ngốc, trong chớp mắt biến thành Yêu Hoàng, Yêu Quyết Và Nguyên Quyết song tu, yêu khí trùm thiên hạ! Đạp tiểu nhân, nạp tiểu đệ, thu mỹ nhân, hoàn thành con đường yêu đạo tối cường! Xem trọn bộ tại Comicvn.net   , Chapter 48

Yêu Đạo Chí Tôn

/ Chapter 48
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2